Vilkår for bruk

Erklære høytidelig: Opphavsrettene i alt innhold på dette nettstedet, programvare, bilder og relaterte verk tilhører Tipard Studio med mindre annet er angitt. Alle rettigheter er reservert. Publisering av materiale på vår nettside innebærer ikke tillatelse til å kopiere eller distribuere materialet uten skriftlig fullmakt.

Tipard Studio kan endre vilkårene for bruk og personvernspolicy når som helst uten varsel til deg. De reviderte bruksbetingelsene og personvernreglene blir effektive når de legges ut.

1. Bruk av programvare

Din bruk av Programvare er underlagt alle avtaler som en lisensavtale eller brukeravtale som følger med eller følger med Programvaren. I tilfelle at programvare leveres på eller gjennom nettstedet og ikke er lisensiert for din bruk gjennom lisensvilkårene som er spesifikke for programvaren, kan du bruke programvaren til følgende:

 • Programvaren kan bare brukes til personlige, informative, ikke-kommersielle formål;
 • Programvaren kan ikke endres eller endres på noen måte;
 • Programvaren kan ikke omfordeles.

2. Bruk av materialer

Du kan laste ned, lagre, vise på datamaskinen, se, lytte til, spille og skrive ut Materialer som Tipard publiserer eller sender på nettstedet eller gjør det mulig å laste ned gjennom nettstedet underlagt følgende betingelser:

 • Materialene kan bare brukes til personlige, informative, interne, ikke-kommersielle formål;
 • Materialene kan ikke endres eller endres på noen måte;
 • Materialene kan ikke omfordeles;
 • Du må ikke fjerne noen opphavsrett eller andre proprietære merknader som finnes i dokumentene og informasjonen.

Rettighetene som er angitt ovenfor for å vise, laste ned og skrive ut materialene som er tilgjengelige på dette nettstedet, gjelder ikke for utformingen eller utformingen av dette nettstedet.

Alt Tipard-programvare er lisensiert under vilkår som inkluderer følgende:

 • Opphavsretten i programvare og visuelt eller lydarbeid distribuert med programvaren tilhører Tipard. Tipard Studio forbeholder seg alle rettigheter. Tipard Software tillater kun distribusjon og installasjon av denne programvaren i samsvar med disse vilkårene.
 • Ved å installere, bruke eller distribuere denne programvaren, godtar du, for din egen vegne og på vegne av din arbeidsgiver eller rektor, å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, kan du ikke bruke, kopiere, overføre, distribuere eller installere denne programvaren.
 • Tipard Studio er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av bruken av denne programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, spesielle, tilfeldige eller følgeskader.
 • Du kan kopiere eller distribuere installasjonsfilen til denne programvaren i fullstendig uforandret form, men du må under ingen omstendigheter distribuere noen programvareregistreringskode for noen av våre programmer uten skriftlig tillatelse fra Tipard Studio. I tilfelle du distribuerer en programvareregistreringskode, vil du være ansvarlig for å betale hele kjøpsprisen for hvert sted der uautorisert bruk av kode oppstår.

3.Trade Marks

Varemerker, logoer og servicemerker ("Marks") som vises på dette nettstedet tilhører Tipard eller andre tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke merkene uten forhånds skriftlig samtykke fra Tipard eller en slik tredjepart som kan eie Marks. Tipard og Tipard-logoen er varemerker for Tipard Studio.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til eventuelle spørsmål og forslag, og lover å håndtere dine e-postmeldinger innen 24 timer etter å ha mottatt dem. Værsåsnill ikke nøl med å kontakte oss: support@tipard.com